19-06-2017

Blog: Op een warme dag in 2017

17 mei was de eerste echt warme dag van 2017 in Nederland. Ik vond het mooi om te zien dat aan het eind van de middag alle 10 de koude bronnen van de KWO-installatie van de High Tech Campus (HTC) Eindhoven in bedrijf waren om 26 gebouwen van koeling te voorzien. Op datzelfde moment werden de 10 warme bronnen met een temperatuur van ruim 16°C geladen.

Defect aan warme bronpomp van HTC
Waarom ik het mooi vond om te zien dat alle tien de koude bronnen in bedrijf waren? Dat zal ik uitleggen: vorig jaar rond deze tijd kreeg ik het bericht dat er een groot probleem met één warme bronpomp was ontstaan. Men kreeg de frequentieregelaar van de betreffende bronpomp niet meer in bedrijf, deze viel direct weer in storing. Na het doormeten van de bronpomp bleek er een volle kortsluiting naar aarde te zitten in de voedingskabel van de bronpomp. Ook bleek dat de motorkabel defect was geraakt omdat de centreerbeugels waren afgebroken en waren sommige injectieleidingen beschadigd. Om meer schade te voorkomen is besloten om nog die maand alle overige vijf bronnen van dat cluster preventief te voorzien van nieuwe, betere beugeling. Tijdens die operatie bleek nog een bronpompkabel beschadigd en ook die hebben we laten reviseren en teruggeplaatst.

foto van beschadigde voedingskabel bronpompmotor W4 Cluster 2

Begin 2017 is uit voorzorg ook de beugeling van de zes bronnen van het andere grote cluster vervangen. Tevens zijn de beschadigde injectieleidingen vernieuwd.

Leveringszekerheid
Door op tijd en op de juiste manier te reageren op de problemen is de levering van koeling en verwarming door de KWO-installatie aan alle gebouwen van de HTC Eindhoven niet in het gedrang geweest.
De beschikbaarheid van koude en warmte voor de gebouwen op de HTC Eindhoven is van enorm belang. Met het oog op de energietransitie in Nederland en het op termijn waarschijnlijk gasloos worden van gebouwen, krijgen de nieuwe kantoorgebouwen geen gasaansluiting meer. Hydreco garandeert contractueel een beschikbaarheidspercentage van 99% richting opdrachtgever/eigenaar van de KWO HTC Eindhoven. Snel reageren bij eventuele problemen zoals in 2016 is voor ons heel belangrijk en resulteert in een betrouwbare en duurzame energievoorziening voor onze afnemers.

foto van een nieuwe deugdelijke trapezium-vormige centreer- en afstandbeugel

Blogpost geschreven door Mike Schraven.
Over de auteur: Mike Schraven (46) is manager exploitatie KWO bij Hydreco.

toon nieuwsoverzicht

Schrijf nu in voor onze
digitale nieuwsbrief:

Hydreco: Bus Hydreco
''Wij leveren u duurzame koude en/of warmte uit de watervoerende lagen van de aardbodem.''