10-07-2017

Belangrijke stap naar geothermie in Brabant gezet

Geothermie Brabant B.V., met als aandeelhouders Hydreco GeoMEC en Energiefonds Brabant, heeft op 28 juni 2017 een overeenkomst getekend voor de realisatie van geothermie in Oost Brabant. Samen met Friesland Campina, Bavaria, Mars en Ennatuurlijk gaat zij onderzoeken op welke plekken aardwarmteboringen kansrijk zijn. Hiervoor brengen zij allereerst de ligging en opbouw van de bodemlagen in Oost Brabant in kaart.

Aardwarmte in Brabant
Uit een eerdere verkenning van de gemeenten Helmond, Breda en Tilburg, de provincie Noord-Brabant en
Brabant Water is gebleken dat er kansen zijn voor geothermie. Het nieuwe onderzoek richt zich op de vraag welke locaties het meest geschikt zijn.

Paul Smeulders, voorzitter stuurgroep geothermie Brabant zegt daarover: “Fantastisch dat ook het bedrijfsleven nu deelneemt aan vervolgonderzoek! Met deze ontwikkeling zijn we weer een stap dichter bij een schone, duurzame bron van energie. Dit is de toekomst!”

Ondertekening overeenkomst

Duurzame bedrijfsprocessen
De betrokken bedrijven willen de warmte uit de aarde gebruiken om hun bedrijfsprocessen te verduurzamen. Maar de aardwarmte wordt ook gebruikt om via een warmtenet woningen in Helmond en glastuinbouwgebieden te verwarmen. Partijen zetten zich gezamenlijk in voor de verdere onderzoeken naar de meest geschikte locatie, maar ook voor de projectontwikkeling, financiering, afzetgaranties en distributie van de geproduceerde energie.

Jan Renier Swinkels, CEO van Bavaria, breekt namens de participerende bedrijven een lans voor geothermie: "Het is de taak van iedere ondernemer om zuinig te zijn op het bedrijf, maar ook op de omgeving. Als familiebedrijf weten we als geen ander hoe belangrijk die lange termijn gedachte is. De afgelopen jaren zijn er al veel mooie initiatieven ontstaan op het gebied van duurzaamheid, maar we waren nog op zoek naar een nieuwe mijlpaal. Met deze overeenkomst maken we een enorme stap voorwaarts. En zoals bij veel succesvolle duurzame initiatieven doen we dit in samenwerking met verschillende partijen. Iedereen draagt zijn steentje bij. Dat is de kracht van verduurzaming; samen kun je meer dan alleen."

Green deal Geothermie Brabant
Deze samenwerking is een onderdeel van de Greendeal Geothermie Brabant die in april 2016 is gesloten tussen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Doel van deze Green Deal is het versneld realiseren van minimaal 5 geothermieprojecten in Brabant op een veilige manier met een standaard aanpak. Geothermie Brabant BV, een samenwerkingsverband tussen Hydreco Geomec en Energiefonds Brabant is penvoerder van deze samenwerking. Meer informatie is te vinden op www.geothermiebrabant.nl.

 

toon nieuwsoverzicht

Schrijf nu in voor onze
digitale nieuwsbrief:

Hydreco: Bus Hydreco
''Wij leveren u duurzame koude en/of warmte uit de watervoerende lagen van de aardbodem.''