10-07-2017

EBN treedt toe tot Green deal Geothermie Brabant

Op woensdag 28 juni is EBN toegetreden tot de Green Deal Geothermie Brabant. EBN wil haar kennis en expertise van energiewinning in de ondergrond inzetten om de ontwikkeling van geothermie in Brabant te versnellen. Hydreco GeoMEC tekende de green deal al in juni 2016 samen met 17 andere partijen en is blij met de stap die EBN nu zet.

De Green Deal Geothermie Brabant
Green Deals zijn erop gericht om bedrijven, burgers en organisaties de mogelijkheid te bieden om samen
met de overheid te werken aan duurzame doelen. De Green Deal Geothermie Brabant heeft krachtenbundeling en kennisontwikkeling als doel. De reden voor het sluiten van de deal is met name het feit dat de ontwikkeling van geothermie te langzaam gaat om de doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord te realiseren. Projecten staan teveel op zichzelf en de ontwikkeling stagneert hierdoor. Bundeling van projecten, afnemers en initiatiefnemers biedt de meeste slagingskans.

Green Deal

toon nieuwsoverzicht

Schrijf nu in voor onze
digitale nieuwsbrief:

Hydreco: Bus Hydreco
''Wij leveren u duurzame koude en/of warmte uit de watervoerende lagen van de aardbodem.''