10-07-2017

Green Deal Ultradiepe Geothermie getekend

Op maandag 19 juni is de Green Deal Ultradiepe Geothermie (UTD) getekend door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven. Hydreco GeoMEC participeert in twee van de zeven consortia en levert zo een actieve bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.

Klimaatdoelstelling
Het kabinet streeft ernaar om in 2050 de CO2-uitstoot in Nederland naar bijna nul terug te brengen. Daartoe is het noodzakelijk om voor de warmtevoorzieningen alternatieven te ontwikkelen. Op verschillende plekken gebeurt dat al, maar voor de hoge temperatuur warmtevoorziening in de industrie zijn nog weinig alternatieven beschikbaar. UTD kan daarin het verschil maken.

UTD
UDG is gericht op het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4.000 meter. In potentie zou mogelijk 30% van de industriële warmtevraag kunnen worden voorzien door UDG. De zeven consortia hebben zich elk ten doel gesteld om binnen afzienbare tijd een UDG project in Nederland te ontwikkelen. De consortia zijn verdeeld over drie geologische regio’s, te weten Friesland (Heerenveen, Leeuwarden), Midden-Nederland (Utrecht, Renkum, Oost-Brabant) en Zuid (Schiedam, Rotterdam). Hydreco GeoMEC is actief in Oost-Brabant en Schiedam.
Eerste stap
Uitgebreid geologisch onderzoek moet nu eerst meer duidelijkheid bieden over de mate waarin de warmte van de juiste temperatuur wordt aangetroffen. De eerste resultaten in de vorm van pilotprojecten worden in 2020 verwacht.

Ultradiepe geothermie

toon nieuwsoverzicht

Schrijf nu in voor onze
digitale nieuwsbrief:

Hydreco: Bus Hydreco
''Wij leveren u duurzame koude en/of warmte uit de watervoerende lagen van de aardbodem.''