Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Hydreco B.V. met kleinverbruikers voor de levering en het transport van koude, warmte en warm tapwater. Deze zijn gebaseerd op het landelijk model Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers, zoals deze tot stand gekomen in overleg tussen EnergieNed en de Consumentenbond. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemene Voorwaarden voor de levering van koude en warmte " en zijn in werking getreden op 15 maart 2007.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid  Artikel 2 Het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting

Artikel 3 Onderhouden, controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen van een aansluitingArtikel 4 Rechten met betrekking tot het perceelArtikel 5 De KWO-verbruiksinstallatieArtikel 6 Overeenkomst tot leveringArtikel 7 Aard van leveringArtikel 8 Beperking of onderbreking van de levering in bijzondere omstandigheden en bij uitvoering van werkzaamhedenArtikel 9 Onderbreking van de levering wegens niet-nakomingArtikel 10 Bepaling van de omvang van de leveringArtikel 11 De meetinrichtingArtikel 12 Onderzoek van de meetinrichtingArtikel 13 Gevolgen onjuiste metingArtikel 14 TarievenArtikel 15 BetalingArtikel 16 Borgstelling, vooruitbetaling en waarborgsomArtikel 17 WanbetalingArtikel 18 VerbodsbepalingenArtikel 19 Andere verplichtingenArtikel 20 AansprakelijkheidArtikel 21 BoeteArtikel 22 GeschillenArtikel 23 Afwijkingen van deze algemene voorwaardenArtikel 24 Wijzigingen van de algemene voorwaarden en de tarievenArtikel 25 Slotbepalingen

 

Ook te downloaden in PDF formaat: