Hydreco als exploitant en operator

Hydreco heeft de kennis in huis voor professioneel beheer en onderhoud van aardwarmtesystemen. In opdracht kunnen we optreden als operator van het project en we verzorgen dan het contact met het bevoegd gezag. Om deze rol te vervullen hebben we een kwaliteit-, veiligheid-, gezondheid- en milieumanagementsysteem opgezet en geïmplementeerd conform de eisen van het Staattoezicht op de Mijnen.
We hebben al tientallen jaren ervaring met de exploitatie van duurzame energiesystemen in heel Nederland. Onze organisatie is ingericht om langdurig bij een project betrokken te zijn. Juist deze lange termijn blik heeft een duidelijke meerwaarde voor de haalbaarheidsverkenning en het ontwerp van een project.
Naast onze commitment als operator / exploitant zijn we, als dat nodig is, bereid om bij te dragen aan de investering.
Omdat duurzaamheid en kwaliteit van het systeem voor ons op nummer één staan, hanteren we vaak een lagere rendementseis dan in de markt gangbaar is.

duurzaam investeren

 

 

Laat u informeren over één van onze oplossingen.

Hydreco: Contact

Interesse in of vragen over aardwarmte?
Bel (076) 572 77 20