04-10-2017

Team Hydreco GeoMEC weer flink uitgebreid

Bij Hydreco GeoMEC zijn het allesbehalve rustige vakantiemaanden geweest. Wij zijn ons geothermie-team weer flink aan het uitbreiden.

In juni hebben we een process engineer aan het team toegevoegd. In augustus zijn daar een omgevingsmanager en een reservoir development manager bijgekomen en in september ook nog een plant manager. Allen zeer ervaren professionals vanuit de petrochemie-, olie- en gassector die met ontzettend veel enthousiasme hun kennis en ervaring inbrengen in onze geothermieprojecten.

Met 15 mensen heeft Hydreco GeoMEC op dit moment het grootste geothermie-operator-team van Nederland en hebben we concreet invulling gegeven aan onze visie: kennis en ervaring in eigen huis hebben om op zorgvuldige en deskundige wijze onze geothermieprojecten tot stand te brengen en te bedrijven. Daar hoort bij dat we ons bezighouden met het verder innoveren van de technieken voor de winning van aardwarmte en dat we hierover proactief met andere gebruikers van de ondergrond afstemmen. Daarmee bereiken we dat de beperkte impact op het milieu en de omgeving van deze duurzame energiebron nog verder wordt geminimaliseerd.

We werken aan de ontwikkeling van vele geothermieprojecten in Nederland, met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant. We volgen daarbij een portfolio aanpak omdat we geloven dat we daarmee de kosten en het risicoprofiel van projecten kunnen verlagen en het tempo en de kwaliteit kunnen verhogen. Met EBN spreken we concreet over het verder ineenslaan van de handen om deze gewenste versnelling tot stand te brengen. Op dit moment hebben we concreet 12 projecten in ontwikkeling, waarvan Den Haag, Delft, Voorne en Tilburg het verst gevorderd zijn. Ons doel is om langjarig het technisch beheer en de exploitatie van deze en andere geothermie-plants uit te voeren. Hier hebben we afgelopen twee jaar praktijkervaring in opgedaan. Dit doen we voor onze eigen projecten, maar ook in opdracht van derden, zoals Trias Westland.

Het team bestaat op dit moment uit projectontwikkelaars, projectmanagers, plant-managers, een geoloog/geofysicus, een reservoir engineer, een petroleum engineer, een production engineer, een process engineer, een energie-modelleur, een omgevingsmanager en technisch-operationeel medewerkers. Daarmee beslaan we niet alleen het mijnbouw-vakgebied, maar hebben we ook de kennis in huis die nodig is om de bovengrondse installatie te bedenken en bedienen, de business case en financiering in te vullen en op een professionele wijze om te gaan met vergunningen en omgeving. En we zijn voorlopig nog niet klaar… Naast de projecten die we in ontwikkeling hebben, zijn we ook actief betrokken bij het verder uitbouwen van de geothermie-sector in Nederland.

Samen met onze partners en achterban maken we welbewust de keuze om een sterk operator-team neer te zetten. We zijn vastberaden om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze belangrijke duurzame energiebron. Wilt u nader kennismaken met ons? U bent van harte welkom.

toon nieuwsoverzicht

Schrijf nu in voor onze
digitale nieuwsbrief:

Hydreco: Bus Hydreco
''Wij leveren u duurzame koude en/of warmte uit de watervoerende lagen van de aardbodem.''