28-11-2017

Een KWO als oplossing voor bodemverontreiniging

Op veel locaties in Nederland kampen we met (historische) bodem- en grondwaterverontreiniging. Sommige van deze verontreinigingen hebben zich verspreid tot in het grondwater. Aanleg van een KWO op of nabij deze locaties betekent vaak dat de risico's op verdere verspreiding van deze verontreinigingen toenemen. Daarom worden vergunningaanvragen op deze locaties vaak geweigerd, of al in de verkennende fase wordt geconcludeerd dat KWO niet haalbaar is.

Vaak heeft de probleemhouder onvoldoende middelen voor het aanpakken van deze bodemverontreinigingen, waardoor deze beperking voor KWO langjarig blijft bestaan, en daarmee verduurzaming en ontwikkeling in de weg zit.
 
Hydreco biedt hier een oplossing voor: door KWO te combineren met de sanering van grondwaterverontreiniging ontstaat een mooie synergie: het geeft ruimte voor het toepassen van KWO op locaties waar dat voorheen niet werd toegestaan; tegelijkertijd geeft het de 'eigenaar' van de verontreiniging een kostenefficiënte manier om het grondwater te saneren.


 
Deze techniek, genaamd KWO-plus, is ontwikkeld binnen een breed consortium van overheden en marktpartijen. Hierbij worden door één van de consortiumpartners specifieke bacteriën gekweekt die zich voeden met verontreinigingen in het grondwater. Periodieke injectie van deze bacteriën in het grondwater geeft een gestage afbraak van de verontreinigingen. Deze injectie kan met een kleine aanpassing plaatsvinden via de KWO-putten, zonder risico's voor de levensduur of bedrijfsvoering van het KWO-systeem. Dit principe kan ook ingezet worden bij bestaande KWO-systemen.

Op deze manier kan een KWO ingezet worden als een relatief eenvoudige manier om bodemverontreiniging aan te pakken, zodat de aanleg van een KWO verandert van een risico op verspreiding in een kans voor een schone ondergrond!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hydreco
via 076 - 572 77 30 of via de website www.hydreco.nl.

toon nieuwsoverzicht

Schrijf nu in voor onze
digitale nieuwsbrief:

Hydreco: Bus Hydreco
''Wij leveren u duurzame koude en/of warmte uit de watervoerende lagen van de aardbodem.''