Het kiezen voor een KWO als energievoorziening voor uw gebouw heeft vele voordelen. 

Met KWO draagt u zorg voor het milieu

Hydreco: MilieuWanneer u kiest voor een KWO-systeem, doet u aan duurzame energieopslag. De koude en warme bronnen slaan de energie op en hergebruiken deze energie afwisselend ter verwarming of verkoeling van uw gebouw. Nodeloze verbranding van schaarse fossiele brandstoffen, zoals aardgas of aardolie, wordt met dit systeem zo goed als uitgesloten. Zo draagt u met een KWO-syteem bij aan de reductie van broeikasgassen, waaronder zwaveldioxide, koolstofdioxide en stikstofdioxide. Deze luchtverontreinigende en milieuverontreinigende afvalgassen hebben een aanmerkelijk aandeel in de opwarming van de aarde met klimaat- verandering tot gevolg. Met het installeren van een KWO-systeem, draagt u zorg voor de toekomst en het milieu.

KWO bespaart energiekosten

Door de energiezuinige werking van het systeem, kunt u tot wel 80 procent op gas- en/of elektriciteitsverbruik besparen. Indien meerdere partijen op een KWO-systeem worden aangesloten, leidt dit in de meeste gevallen tot een nog grotere stijging van het rendement en een daling van de kosten per deelnemer.

Door KWO krijgt u een waardevol gebouw met een beter energielabel

KWO is een duurzame vorm van energie. Daarom krijgt uw gebouw een lagere EPC en/of een beter energielabel. Gebouwen met een duurzaam energielabel hebben een hogere marktwaarde.

KWO geeft u meer ruimte en comfort

KWO wordt veelal gecombineerd met een laagtemperatuur-afgiftesysteem (bijvoorbeeld vloer- of luchtverwarming). Dit systeem is comfortabeler dan een hoogtemperatuur-afgiftesysteem dat meestal bestaat uit radiatoren. KWO draagt dus bij aan een aangenaam woon- of werkklimaat, dit zonder last te ondervinden van tocht en grote temperatuurverschillen. Bovendien kunt u de ruimte van uw gebouw beter benutten. Bij toepassing van laagtemperatuurverwarming zijn radiatoren namelijk overbodig.

Laat u informeren over één van onze oplossingen.

Hydreco: Contact

Interesse in of vragen over WKO-systemen?
Bel (076) 572 77 30