Techniek

 

Aan welke voorwaarden moet mijn afgiftesysteem voldoen?

Afhankelijk van de diepte en daarmee de temperatuur van de laag in de ondergrond hoeft het afgiftesysteem in een gebouw wel of niet uitgerust te zijn met een laagtemperatuur verwarming zoals vloer- of wandverwarming. Lees verder 

De werking van een aardwarmte-systeem

Bij aardwarmte wordt er warmte gewonnen uit de diepe ondergrond met behulp van een productieput en een injectieput. Lees verder 

Heb ik nog gas nodig als ik voor aardwarmte kies?

Dat ligt aan de systeemkeuze die men maakt. Voor het aardwarmtesysteem is alleen wat elektrische energie nodig voor de pomp, waarmee het warme water omhoog wordt gehaald. Lees verder

Is aardwarmte duurzaam?

De oorsprong van de warmte zit in de kern van de aarde, waar het duizenden graden celsius is, en van processen in de aardkorst, waarbij nog steeds warmte wordt geproduceerd. Lees verder

Kan er ook elektriciteit worden geproduceerd met geothermische warmte?

Als de temperatuur in de ondergrond voldoende is (>150C) kan er elektriciteit worden geproduceerd met geothermische warmte. De restwarmte die hierbij overblijft kan weer worden ingezet voor verwarming van gebouwen, woningen of kassen.

Hoelang gaan bronnen mee?

De bronnen worden ontworpen om bij goed onderhoud en beheer voor enkele tientallen jaren voldoende warmte te leveren. Lees meer

Ik ben zelf een huis aan het bouwen, is aardwarmte iets voor mij?

Aardwarmte projecten hebben een omvang van enkele duizenden woningen of ca. 10ha tuinbouwkassen. Aardwarmte is niet haalbaar voor een individuele woning, maar kan alleen worden toegepast in een collectief systeem.

Is het mogelijk aardwarmte toe te passen voor een heel gebied?

Ja. Het is mogelijk om meerdere aardwarmte doubletten te realiseren voor een bepaald gebied. Lees verder

Is aardwarmte duurder dan traditioneel verwarmen en koelen?

Op dit moment is het nog duurder om een aardwarmteproject te bouwen, in plaats van gebruik te maken van het reeds aanwezige gasnet voor de verwarming van woningen en tuinbouwkassen. Lees verder

Is aardwarmte overal in Nederland te realiseren?

Voor een goede werking moet voldoende warm water uit de bodem gehaald kunnen worden. Lees verder

Kan Hydreco ook bestaande systemen overnemen?

Ja. Naast het ontwerpen en realiseren van nieuwe aardwarmte systemen kan Hydreco ook bestaande systemen beoordelen en in veel situaties overnemen voor exploitatie.

Kunnen aardwarmte bronnen ook verstopt raken?

Putverstopping kan voorkomen bij aardwarmte-systemen. Bij onvoldoende beheer kunnen IJzer, kalk en andere deeltjes neerslaan aan op het bronfilter, waardoor er nog nauwelijks water door kan stromen. Lees verder

Moet er bij aardwarmte ook balans zijn in de bodem?

Nee. Bij aardwarmte wordt warmte gewonnen uit de ondergrond. In tegenstelling tot KWO valt aardwarmte onder de Mijnbouwwetgeving.