Wet- en regelgeving

 

Is het mogelijk aardwarmte toe te passen voor een heel gebied?

Ja. Het is mogelijk om meerdere aardwarmte doubletten te realiseren voor een bepaald gebied. Lees verder

Is aardwarmte overal in Nederland te realiseren?

Voor een goede werking moet voldoende warm water uit de bodem gehaald kunnen worden. Lees verder

Is voor aardwarmte een vergunning nodig?

Ja. Aardwarmte is een mijnbouwactiviteit. Het ministerie van EL&I is het bevoegd gezag voor de Mijnbouwwet (en Mijnbouwbesluit en Mijnbouwregeling), welke van toepassing is op diepe boringen voor olie, gas, zout of aardwarmte. Lees verder