Wet- en regelgeving

 

Is voor KWO een vergunning nodig?

Voor het bedrijven van een KWO heeft de eigenaar van het systeem een vergunning nodig voor het onttrekken en infiltreren van grondwater. Deze grondwateronttrekkingsvergunning wordt door de provincie verstrekt. De eisen aan het systeem en de monitoring daarvan variëren per provincie. Hydreco kan de volledige vergunningsprocedure en alle daar uit voortvloeiende verplichtingen voor haar rekening nemen.

Terug