Techniek

 

Aan welke voorwaarden moet mijn afgiftesysteem voldoen?

Voor de toepassing van een KWO-systeem in combinatie met een warmtepomp dient het gebouw uitgerust te zijn met een laagtemperatuur verwarming, zoals vloer- of wandverwarming.

De werking van een KWO-systeem

Bij energieopslag wordt er geen energie opgewekt, maar energie opgeslagen om in een later stadium gebruikt te kunnen worden. Lees verder

Heb ik nog gas nodig als ik voor KWO kies?

Dat ligt aan de systeemkeuze die men maakt. Voor de KWO zelf en de warmtepomp is geen gas nodig. Lees verder 

Hoe kan een verstoorde thermische balans hersteld worden?

Dit kan door additioneel koude of warmte toe te voegen aan de bodem. Dit kan bijvoorbeeld met zonnecollectoren, een WKK of met drogekoelers.

Hoe kan er een thermische onbalans worden voorkomen?

Dit kan door de warmte- en koudevraag van de gebruiker in balans te brengen. Lees verder

Hoe werkt de warmtepomp?

Een warmtepomp bevat een koelcircuit met aan de ene kant een verdamper en aan de andere kant een condensor. In de verdamper wordt de koelvloeistof die zich in dit koelcircuit bevindt verdampt met behulp van energie uit het grondwater van de KWO. Lees verder

Hoe werkt een monobron?

Bij een monobron zijn de koude en warme bron in één boring verwerkt. De opslag van koude en warmte bevinden zich dan ook boven, in plaats van onder elkaar.

Hoelang gaan bronnen mee?

De verwachte levensduur van de bronnen is eigenlijk bijna niet in te schatten. Bij goed onderhoud en beheer gaan de bronnen minstens tientallen jaren mee. Lees verder

Ik ben zelf een huis aan het bouwen, is KWO iets voor mij?

Open bronsystemen zijn bij uitstek geschikt voor de toepassing bij relatief grote energievragers. Voor een enkel woonhuis zijn over het algemeen kleine gesloten systemen meer geschikt.

Is het mogelijk één KWO voor een heel gebied aan te maken?

Ja. Dit heeft zelfs onze sterke voorkeur boven de toepassing van meerdere kleine systemen naast elkaar. Lees verder

Is KWO duurder dan traditioneel verwarmen en koelen?

Nee. Hoewel in veel situaties de investering vooraf hoger zal uitvallen bespaard men aanzienlijk op het energieverbruik. Lees verder

Is KWO overal in Nederland te realiseren?

Voor een goede werking moet voldoende water uit de bodem gehaald kunnen worden. De bodem is hiervoor niet overal in Nederland geschikt. Lees verder

Kan Hydreco ook bestaande systemen overnemen?

Ja. Naast het ontwerpen en realiseren van nieuwe KWO-systemen kan Hydreco ook bestaande systemen beoordelen en in veel situaties overnemen voor exploitatie.

Kunnen KWO-bronnen ook verstopt raken?

Putverstopping is een veelvoorkomend probleem bij KWO-systemen. IJzer, kalk en andere deeltjes slaan aan op het bronfilter, waardoor er nog nauwelijks water door kan stromen. Lees verder

Stroomt warmte en koude niet weg in de bodem?

Er is ondergrondse doorstroming in de bodem. Deze stroming gaat echter zo langzaam dat er nauwelijks koude of warmte weg stroomt. Bij het ontwerp van het KWO-systeem wordt met deze stroming rekening gehouden.

Waar staat COP voor?

Coëfficiënt Of Performance. Dit is een getal dat aangeeft hoe efficiënt een KWO of een warmtepomp werkt. Lees verder

Waarom moet er balans zijn in de bodem?

Afhankelijk van de provincie worden eisen gesteld aan de minimale balans in de bodem. Bij onbalans in de bodem is er een te groot verschil ontstaan tussen de hoeveelheid warmte en koude die men in de ondergrond heeft opgeslagen. Lees verder

Wat is een recirculatiesysteem?

Een recirculatiesysteem is een systeem waarbij er een vaste ontrekkings- en infiltratiebron is. In plaats van de pomprichting ieder half jaar om te draaien, pompt men altijd de zelfde kant op. Men verwarmt en koelt op deze manier altijd met de natuurlijk grondwatertemperatuur.

Wat is het risico van slecht beheer?

Door slecht beheer van een KWO loopt men het risico dat de KWO niet langer voldoet aan de verschillende eisen die door de provincie aan een KWO gesteld worden. Lees verder

Wat is het verschil tussen open en gesloten bronnen?

Een KWO-systeem is een open systeem, waarbij er daadwerkelijk grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Lees verder