Realisatie

 

Waarom moet er balans zijn in de bodem?

Afhankelijk van de provincie worden eisen gesteld aan de minimale balans in de bodem. Bij onbalans in de bodem is er een te groot verschil ontstaan tussen de hoeveelheid warmte en koude die men in de ondergrond heeft opgeslagen. Hierdoor zal het rendement van het systeem teruglopen en voldoet men bovendien niet langer aan de vergunningseisen van de provincie. Bij onbalans in de bodem wordt deze teveel opgewarmd of afgekoeld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als men in de winter nalaat om voldoende koude in de ondergrond op te slaan, waardoor men in de zomer niet voldoende koude heeft om aan de koelvraag te voldoen.
Hydreco houdt bij de haalbaarheidsstudie en het ontwerp rekening met het voorkomen van een onbalans. Zo kan het zijn dat slechts een deel van de energiebehoefte middels KWO wordt ingevuld of dat additioneel koude of warmte wordt toegevoegd. Hydreco bewaakt haar bronnen en probeert het maximale rendement eruit te behalen. Zo wordt voorkomen dat de bodem in onbalans raakt. Kijk hier voor een visuele uitleg van onbalans in de bodem.

Terug