Techniek

 

Wat is het risico van slecht beheer?

Door slecht beheer van een KWO loopt men het risico dat de KWO niet langer voldoet aan de verschillende eisen die door de provincie aan een KWO gesteld worden. Het systeem zal in deze situatie worden stilgelegd en men zal, vaak dure, maatregelen moeten treffen om het systeem weer in gebruik te mogen nemen. Verder loopt men het risico op een putverstopping waardoor de bronnen onbruikbaar worden. Een ander risico van slecht beheer is het lage rendement van het systeem. Doordat men bij slecht beheer het risico loopt dat men teveel (elektrische)energie in het systeem moet stoppen, worden zowel de financiële als de duurzaamheidsdoelstellingen niet langer behaald.

Terug