Aardwarmte Den Haag

Aardwarmte Den Haag

In 2010 zijn twee aardwarmteputten geboord voor de levering van duurzame warmte aan woningen in Den Haag Zuidwest. In 2016 zijn deze putten overgenomen door Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL). Hydreco GeoMEC is één van de drie aandeelhouder van HAL. 


HAL heeft als doel om aardwarmte te produceren voor de verduurzaming van de warmtenetten in Den Haag. De eerste stap is een zorgvuldige voorbereiding voor het in gebruik stellen van de aardwarmteputten. Dat betekent dat de huidige toestand van de bronnen beoordeeld wordt en bepaald wordt of de bronnen schoongemaakt en/of hersteld moeten worden.

Hydreco GeoMEC heeft de rol van mijnbouwkundig operator, project manager en technisch beheerder. We brengen de technisch-inhoudelijke expertise in die nodig is om het geothermie project tot stand te brengen en vervolgens langjarig te beheren. Daarnaast draagt Hydreco GeoMEC bij aan de investering die nodig is om het systeem operationeel te krijgen.

Naar verwachting vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats in 2016, waarna in 2017 gestart kan worden met ondergrondse en bovengrondse installatiewerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de bestaande bronnen in de loop van 2017 gekoppeld worden aan het warmtenet. 
Het project is te volgen op de website van Aardwarmte Den Haag.  

 

 

 

Terug naar overzicht referenties

Laat u informeren over één van onze oplossingen.

Hydreco: Contact

Interesse in of vragen over KWO- systemen of aardwarmte? 
Bel (076) 572 77 30