KWR, Nieuwegein

KWR, Nieuwegein

 

Begin 2015 heeft KWR Watercycle Research Institute een nieuw een duurzaam pand in gebruik genomen op hun bestaande locatie. De oudbouw is vervangen door in het oog springende huisvesting met moderne werk- en vergadervoorzieningen. De nieuwbouw biedt ook plaats aan de laboratoria voor het chemisch en microbiologisch onderzoek. Uitgangspunten voor het ontwerp van het nieuwe gebouw waren samenwerken, kennisdelen en innovatie.

 

Een streven van de nieuwbouw is 60% op het energieverbruik te besparen. Hydreco levert duurzame warmte en koude voor het binnenklimaat middels een energiecentrale met koude- en warmteopslag (KWO). Dit gebeurt met de gloednieuwe KWO-installatie die in het ketelhuis en op het terrein is ondergebracht. Het project is bijzonder en uitdagend omdat met name de laboratoria strenge klimaatseisen kennen waaraan voldaan moet worden. Om de installatie zo optimaal mogelijk te benutten hebben Hydreco en KWR prestatieafspraken gemaakt.

 

Kenmerken:

 

Opdrachtgever:   KWR Watercycle Research Institute
Gebouwfuncties:    Kantoor en laboratoria
Locatie Nieuwegein, bedrijventerrein Plettenburg-De Wiers Zuid
Vermogen 525 kW verwarming en 600 kW koelvermogen
Broncapaciteit 50 m3/uur
Boordiepte 60 m
BVO 5.900 m2 

Terug naar overzicht referenties

Laat u informeren over één van onze oplossingen.

Hydreco: Contact

Interesse in of vragen over KWO- systemen of aardwarmte? 
Bel (076) 572 77 30