Trias Westland

Trias Westland

Trias Westland is een samenwerking van Royal Flora Holland, HVC en Westland Infra. Trias Westland heeft als doel om de geothermische capaciteit van de Trias laag in het westen van Nederland te onderzoeken. Hiertoe wordt een geothermische bron aangeboord op een diepte van circa 4.000 meter. Op deze diepte bevindt zich water met een temperatuur van meer dan 140°C. De verwachting is dat het vermogen van deze laag tussen de 25 en 45 MW ligt.

Hydreco GeoMEC maakt deel uit van het technisch managementteam voor de ontwikkeling van de geothermiebron en voert het projectmanagement over het geothermiecircuit. We zijn verantwoordelijk voor de engineering en realisatie van de boringen en de bovengrondse installaties.

Het potentieel van de Trias is in Nederland nog maar marginaal ontgonnen. Zowel in Zuid-Holland als in Noord-Brabant liggen kansen, maar het grootste deel van de Trias ligt op een diepte van 3-4 km. We weten uit onze eigen studies in Noord-Brabant en regio Rotterdam dat de data van de Trias op deze diepte slechts zeer beperkt beschikbaar is. Over de gebieden aan de flanken van het West-Nederlands Bekken en de Roerdalslenk - waar de Trias ondieper ligt - is meer bekend. Het is van groot belang voor geothermie in Nederland dat de diepe Trias, net zoals in Duitsland, wordt ontsloten. Trias Westland wil zich hiervoor inzetten.   

Als de geplande boring succesvol blijkt, wordt een geothermisch doublet gerealiseerd. Een geothermie installatie ter plaatse van de boorlocatie moet dan het hete water uit deze diepe aardlagen naar boven pompen. De warmte wordt uit het geowater onttrokken waarna het water met een temperatuur van circa 35°C in de ondergrond wordt teruggebracht. De gewonnen geothermische warmte wordt volledig gebruikt voor het verwarmen van kassen die met een warmtedistributienet verbonden zijn met de geothermiecentrale.

Terug naar overzicht referenties

Laat u informeren over één van onze oplossingen.

Hydreco: Contact

Interesse in of vragen over KWO- systemen of aardwarmte? 
Bel (076) 572 77 30