Duurzaamheid staat bij de gemeente Boxtel hoog in het vaandel. Daarom is gekozen voor koude- en warmte opslag, een duurzaam systeem om de warmte van de zomer te benutten in de winter, en omgekeerd. Alle appartementen in De Rechter, De Regent, Het Prinsenhof, het hofjeshuis Vinckenrode, residentiehuis Elisabethsdael en de woningstichting St. Joseph maken gebruik van dit ene systeem.