Duurzaamheid staat bij de gemeente Boxtel hoog in het vaandel. Daarom is gekozen voor koude- en warmte opslag, een duurzaam systeem om de warmte van de zomer te benutten in de winter, en omgekeerd. Alle appartementen in De Rechter, De Regent, Het Prinsenhof, het hofjeshuis Vinckenrode, residentiehuis Elisabethsdael en de woningstichting St. Joseph maken gebruik van dit ene systeem.

Storingsregistratie

Hydreco publiceert jaarlijks een overzicht van storingen met een leveringsonderbreking waarvoor storingscompensatie is uitbetaald. In 2018 en 2019 zijn er geen storingen geweest waarvoor compensatie is uitgekeerd.