Strijp-R, Eindhoven

Combinatie van grondwatersanering en duurzame energie!

Hydreco gaat duurzame koude, warmte en warm tapwater leveren aan woningen en bedrijven op Strijp-R.

Deze energie wordt geleverd middels een Koude- WarmteOpslagsysteem (KWO), warmtewisselaars, een distributienet en warmtepompen. Elke woning heeft zijn eigen warmtepomp, waardoor het helder is wat er per woning verbruikt wordt. Buiten het leveren van energie wordt ook een bijdrage geleverd aan de oplossing van het probleem van de grondwaterverontreiniging in het gebied.

Over Strijp-R

Strijp-R in Eindhoven maakte onderdeel uit van een voormalig bedrijventerrein van Philips. Amvest herontwikkelt het gebied. Op het terrein worden 550 woningen en 1.600 m2 commerciele ruimte gerealiseerd. Het plan wordt gekarakteriseerd door ruimte, groen en de verwijzing naar de rijke historie. Doelstelling is om het gebied duurzaam te ontwikkelen. Daarom is onder andere gekozen voor het realiseren van een koude- en warmteopslagsysteem.

Gefaseerde aanpak

Het energiesysteem wordt in fasen gerealiseerd, aansluitend op de woningbouwontwikkeling. De eerste woningen worden in 2013 opgeleverd. Uiteindelijk zijn er 4 doubletten in bedrijf die een gezamenlijke capaciteit leveren van 400 m3/uur. Het systeem levert uiteindelijk circa 20.000 GJ op jaarbasis ten behoeve van ca 600 woningen en commercieele ruimte.

Transparante energierekening

Middels warmtepompen wordt de thermische energie opgewerkt tot bruikbare warmte en warm tapwater voor de woningen en bedrijven. Hydreco is eigenaar van de warmtepompen en koopt zelf de benodigde elektriciteit in. De bewoners betalen op die manier alleen voor de geleverde warmte en koude en niet voor benodigde elektrische energie. Zo weten de bewoners en bedrijven op Strijp-R precies wat ze met de duurzame energie besparen.

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten