Strijp R

Wonen zonder aardgas

Het kan met gemak

Strijp R is een bijzondere wijk, Strijp R is namelijk volledig onafhankelijk van aardgas. Gasketels zijn vervangen door een centraal wijksysteem zodat op een milieuvriendelijke manier warmte geproduceerd én gedeeld wordt.

Iedere woning is gekoppeld aan het centrale wijksysteem waardoor we van elkaars restwarmte en restkoude profiteren wanneer het uitkomt. Daarbij heeft elke woning zijn eigen warmtepomp die zowel verwarming, koeling als warm tapwater voor kraan en douche verzorgt. Dit heeft als voordeel dat u 's zomers ook een gekoeld huis heeft. Voor de eerste woningen aan de Diodehof klonk in 2012 het startschot, en straat voor straat wordt uiteindelijk in 2019 de laatste woning opgeleverd.

Het wijksysteem

De drijvende kracht achter het wijksysteem is koude- en warmte opslag (KWO). Warmte wordt in de zomer in de ondergrond van de wijk opgeslagen zodat deze in de winter weer hergebruikt kan worden voor verwarming. En omgekeerd wordt de winterkou opgeslagen zodat deze in de zomer ingezet kan worden als koeling. Slim, want het is schoner en door deze temperaturen te hergebruiken verkwisten we minder energie.

Uw verbruik wordt gemeten in gigajoule (GJ), dit is een eenheid waarin warmte wordt uitgedrukt. Per gigajoule warmte wordt ruim 65kg CO-uitstoot bespaard. U kunt dus eenvoudig met uw jaarnota uitrekenen wat u heeft bespaard.

Om dit mogelijk te maken heeft Hydreco voorzieningen in de wijk aangelegd. Op een aantal plaatsen in de wijk zijn zogenaamde grondwaterbronnen geslagen om de opgeslagen temperatuur aan u te kunnen leveren. Dit alles vindt plaats van 40 tot 80 meter diepte. Wat dit systeem extra bijzonder maakt is dat het bovendien bijdraagt aan de oplossing van de vroegere grondwaterverontreiniging.

Uw huisinstallatie en bediening

Uw installatie in huis bestaat uit twee delen: de warmtepomp met toebehoren van Hydreco welke één temperatuur aan uw huis levert, en uw eigen vloerverwarmingssysteem welke de temperatuur over de ruimtes van uw huis verdeeld. De knip ligt ter plaatse van de warmtemeter.

De bediening van de vloerverwarming is simpel, u hoeft alleen op de centrale hoofdthermostaat te kijken. Deze werkt zoals u al gewend was, maar let op, verstel de temperatuur niet te vaak want vloerverwarming reageert over het algemeen langzaam. Wij adviseren om uw thermostaat 's nachts niet lager te zetten ten behoeve van uw comfort in de ochtend. 
Heeft u, naast onze centrale hoofdthermostaat in de woonkamer, andere aanvullende ruimtethermostaten in huis? Dan mag u de centrale hoofdthermostaat volledig negeren; de temperatuur in huis wordt dan geregeld door de aanvullende ruimtethermostaten.

De vloerkoeling schakelt in de zomer vanzelf in wanneer het buiten warm wordt: eerst wordt automatisch de verwarming geblokkeerd ('zomerfunctie'), waarna uw thermostaat de binnentemperatuur regelt. De verwarming schakelt ook automatisch weer in wanneer het buiten weer kouder wordt.

In uw woning ziet u dus een warmtepomp, deze vervangt de traditionele gasketel. Hierdoor heeft u dus ook geen gasaansluiting meer nodig, want ook het warm tapwater voor kraan en douche wordt door de warmtepomp verzorgd. Ook ziet u de warmtemeter. Deze telt de hoeveelheid warmte en warm tapwater die u jaarlijks gebruikt. De elektra die de warmtepomp hiervoor gebruikt wordt via Hydreco's eigen stroomnetwerk verzorgd en betaald, uiteraard is dit volledig groene stroom. Op uw eigen elektranet in huis heeft dit geen invloed, deze staan los van elkaar.

Informatieavonden

Hydreco verzorgt regelmatig bijeenkomsten voor de bewoners om uitleg te geven over het systeem en tips te geven zodat u optimaal profiteert van het duurzame energiesysteem. Ook is er gelegenheid voor vragen. Deze vinden enkele keren per jaar plaats in het restaurant van Piet Heijn Eek in de avond. Daarnaast heeft Hydreco regelmatig contact met de bewonersvertegenwoordiging van de wijk. Wilt u een informatieavond bijwonen? Vraag dan wanneer de eerstvolgende bijeenkomst gepland is.

 

________

 

9 mei:       Beelbuisring 125, 127,129, 131, 133, 135 
                Flowcoatstraat. 18, 20, 22, 24 en 36

16 mei:     Flowcoatstraat. 2, 4, 6, 8, 10,12,14,16, 26 en 28

22 mei:     Flowcoatstraat. 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 en 52

Bent u verhinderd en wilt u aansluiten op een andere datum aanhaken, neem dan contact met ons op voor beschikbaarheid.

________

 

Kosten

Jaarlijks stelt Hydreco de tarieven voor het nieuwe jaar vast in december. Als bewoner wordt u hierover geïnformeerd. De totale kosten van één jaar bestaan uit de verbruikte hoeveelheid warmte, het vastrecht warmte en koude, bemetering en de afleverset. Het verbruik van koeling is gratis. Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeldfactuur.

Gemiddeld zien we een warmteverbruik van 18-25GJ voor een tussenwoning, en 30-40GJ voor een geschakelde woning. Over de appartementen is nog geen informatie bekend.

Onderhoud

Aan de warmtepomp heeft u geen onderhoud. Deze houdt Hydreco voor u op orde. Wij verzoeken u wél om:

  • de installatiedruk op peil te houden. 1,0 tot 2,0 bar is gewenst (klik),
  • op te letten met graafwerkzaamheden rondom huis, uw aanvoer- en retourleiding ligt op 0,5~1m diepte,
  • verhuizingen en mutaties te doorgeven (klik), en
  • storingen op 0900-HYDRECO te melden wanneer deze zich voor doen.

Heeft u aanvullende thermostaten per ruimte? Vervang dan ook tijdig de batterijen.

Storing

Heeft u een storing en weet u zich geen raad? Stelt u dan de vraag of er nog warm tapwater uit de kraan of douche komt. Heeft u nog wél warm tapwater? Dan heeft u wellicht een storing in uw vloerverwarmingssysteem. Het is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar om het vloerverwarmingssysteem te onderhouden.

Geeft de warmtepomp een storing aan? Bel dan gerust met onze storingslijn: 0900-HYDRECO. Dit nummer is dag en nacht beschikbaar. Houd uw SLHE-nummer bij de hand (zie sticker op de warmtepomp). Onze telefonisten stellen u enkele vragen om u gericht te kunnen helpen. Vervolgens neemt onze servicepartner van der Heijden Klimaattechniek contact met u op om de storing te verhelpen.
 

Het opstookprotocol

Wanneer u een gloednieuw huis betrekt en een gietvloer of PVC-vloer laat leggen, kan de vloerspecialist u verzoeken om de vloeren 'op te stoken': de betonnen vloeren dienen een aantal dagen flink warm te worden om opzettelijk scheurvorming te veroorzaken. Hiermee voorkomt u dat uw giet- of PVC-vloer later, ná de aanleg, nog gaat scheuren. Het protocol is instelbaar van 5-10 dagen waarbij uw huis onaangenaam warm wordt. Zet tijdens het protocol de ramen en deuren niet te lang open, hierdoor verliest de vloer haar warmte. En zet alle thermostaten van de betreffende vloeren op maximaal verwarmen.

Hydreco kan het opstookprotocol bij u in huis activeren. Neem contact op om een afspraak te maken.

Praktische informatie

De centrale kamerthermostaat

 De centrale hoofdthermostaat
Heeft u extra ruimtethermostaten in huis? Let dan juist NIET op deze centrale thermostaat, deze is dan alleen aanwezig voor de noodzakelijke ruimtemetingen. Het instellen van de temperatuur kan in dit geval alleen op de extra thermostaten!

beknopte handleiding - standaard instellingen

 

WPF warmtepomp (fase 1)

 Type WPF warmtepomp
Woningen van fase 1 op o.a. de Diodehof, Anodehof, Persglashof en Beeldbuisring zijn met het type WPF uitgerust.

standaard instellingen

 

WPC warmtepomp (fase 2 & 3)

Type WPC warmtepomp
Woningen van fase 2 & 3 op o.a. op de Fosforstraat, Conusstraat, Halvemaanstraat, Beeldbuisring, Pixelhof, Getterhof, Kathodelaan en Elburglaan en zijn met het type WPC uitgerust.

standaard instellingen 

 

 Warmtemeter

De warmtemeter
De meter telt de afgenomen hoeveelheid warmte en koude. Benieuwd naar uw meterstand? Rol door de actuele meterstanden door op de groene play-toets op de meter te drukken: getal E1 geeft de meterstand warmte in gigajoule (GJ). De meterstand koude wordt niet weergegeven.

 

Warmtapwatermeter

De warmtapwatermeter
De warmtapwatermeter telt de afgenomen hoeveelheid warm tapwater in kubieke meter, m³. Ook deze meter is bij de warmtepomp te vinden.

 

 

Handige documenten

  1. 2018 Voorbeeldfactuur strijp R, Eindhoven
    .pdf file (220,92 KB)
    16 apr 2018

STORINGSMELDING

25-04-2019 16:30u

In delen van de wijk is aan het einde van de middag overlast ontstaan door graafschade van bouwende partijen. Hierdoor heeft de warmtepomp bij u in huis mogelijk geen spanning, en kan geen warmte en warmtapwater leveren.

Update 19:30u: de overlast is naar verwachting voor middernacht opgelost.

Update 20:00u: de overlast is verholpen. Mocht u toch nog problemen ervaren, neemt u dan contact op met onze storingslijn.

 

13-04-2019

Gisteren vrijdag 12 april 2019 is er een storing ontstaan aan het collectieve wijksysteem. Hier kunt u overlast van ondervinden: de warmtepomp geeft een 'bron min' storing aan. De problemen zijn opgelost en de 'bron min' storing zal in de loop van zaterdag vanzelf verdwijnen. Is dit niet het geval, bel dan met onze storingslijn 0900-HYDRECO en meld dat de storing blijvend is. Onze servicepartij weet wat te doen.

 

Handige links