Strijp R

Wonen zonder aardgas

Het kan met gemak

Strijp R is een bijzondere wijk, Strijp R is namelijk volledig onafhankelijk van aardgas. Gasketels zijn vervangen door een centraal wijksysteem zodat op een milieuvriendelijke manier warmte geproduceerd én gedeeld wordt.

Iedere woning is gekoppeld aan het centrale wijksysteem waardoor we van elkaars restwarmte en restkoude profiteren wanneer het uitkomt. Daarbij heeft elke woning zijn eigen warmtepomp die zowel verwarming, koeling als warmtapwater voor kraan en douche verzorgt. Dit heeft als voordeel dat u 's zomers ook een gekoeld huis heeft. Voor de eerste woningen aan de Diodehof klonk in 2012 het startschot, en straat voor straat wordt uiteindelijk in 2019 de laatste woning opgeleverd.

Het wijksysteem

De drijvende kracht achter het wijksysteem is koude- en warmte opslag (KWO). Warmte wordt in de zomer in de ondergrond van de wijk opgeslagen zodat deze in de winter weer hergebruikt kan worden voor verwarming. En omgekeerd wordt de winterkou opgeslagen zodat deze in de zomer ingezet kan worden als koeling. Slim, want het is schoner en door deze temperaturen te hergebruiken verkwisten we minder energie.

Uw verbruik wordt gemeten in gigajoule (GJ), dit is een eenheid waarin warmte wordt uitgedrukt. Per gigajoule warmte wordt ruim 65kg CO-uitstoot bespaard. U kunt dus eenvoudig met uw jaarnota uitrekenen wat u heeft bespaard.

Om dit mogelijk te maken heeft Hydreco voorzieningen in de wijk aangelegd. Op een aantal plaatsen in de wijk zijn zogenaamde grondwaterbronnen geslagen om de opgeslagen temperatuur aan u te kunnen leveren. Dit alles vindt plaats van 40 tot 80 meter diepte. Wat dit systeem extra bijzonder maakt is dat het bovendien bijdraagt aan de oplossing van de vroegere grondwaterverontreiniging.

Uw huisinstallatie en bediening

Uw installatie in huis bestaat uit twee delen: de warmtepomp met toebehoren van Hydreco welke één temperatuur aan uw huis levert, en uw eigen vloerverwarmingssysteem welke de temperatuur over de ruimtes van uw huis verdeeld. De knip ligt ter plaatse van de warmtemeter.

De bediening van de vloerverwarming is simpel, u hoeft alleen op de centrale hoofdthermostaat te kijken. Deze werkt zoals u al gewend was, maar let op, verstel de temperatuur niet te vaak want vloerverwarming reageert in het algemeen langzaam. Wij adviseren om uw thermostaat 's nachts niet lager te zetten ten behoeve van uw comfort in de ochtend. 
Heeft u, naast onze centrale hoofdthermostaat in uw woonkamer, andere aanvullende ruimtethermostaten in huis? Dan mag u de centrale hoofdthermostaat volledig negeren; de temperatuur in huis wordt dan geregeld door de aanvullende ruimtethermostaten. 

De vloerkoeling schakelt in de zomer vanzelf in wanneer het buiten warm wordt: eerst wordt automatisch de verwarming geblokkeerd ('zomerfunctie'), waarna uw thermostaat de binnentemperatuur regelt. De verwarming schakelt ook automatisch weer in wanneer het buiten weer kouder wordt.

In uw woning ziet u dus een warmtepomp, deze vervangt de traditionele gasketel. Hierdoor heeft u dus ook geen gasaansluiting meer nodig, want ook het warmtapwater voor kraan en douche wordt door de warmtepomp verzorgd. Ook ziet u de warmtemeter. Deze telt de hoeveelheid warmte en warmtapwater die u jaarlijks gebruikt. De elektra die de warmtepomp hiervoor gebruikt wordt via Hydreco's eigen stroomnetwerk verzorgd en betaald, uiteraard is dit volledig groene stroom. Op uw eigen elektranet in huis heeft dit geen invloed, deze staan los van elkaar.

Informatieavonden

Hydreco verzorgt regelmatig bijeenkomsten voor de bewoners om uitleg te geven over het systeem en tips te geven zodat u optimaal profiteert van het duurzame energiesysteem. Ook is er gelegenheid voor vragen. Deze vinden enkele keren per jaar plaats in het restaurant van Piet Heijn Eek in de avond. Daarnaast heeft Hydreco regelmatig contact met de bewonersvertegenwoordiging van de wijk. Wilt u een informatieavond bijwonen? Vraag dan wanneer de eerstvolgende bijeenkomst gepland is.

 

Kosten

Jaarlijks stelt Hydreco de tarieven voor het nieuwe jaar vast in december. Als bewoner krijgt u hier telkens een schrijven van. De totale kosten van een jaar bestaan uit de verbruikte hoeveelheid warmte, het vastrecht warmte en koud, bemetering en de afleverset. Het verbruik van koeling is gratis. Onder aan deze pagina vind u een voorbeeldfactuur.

Gemiddeld zien we een warmteverbruik van 18-25GJ voor een tussenwoning, en 30-40GJ voor een geschakelde woning. Over de appartementen is nog geen informatie bekend.

 

Onderhoud

Aan de warmtepomp heeft u geen onderhoud. Deze houdt Hydreco voor u op orde. Wij verzoeken u wél om:

  • de installatiedruk op peil te houden. 1,0 tot 2,0 bar is gewenst (klik),
  • op te letten met graafwerkzaamheden rondom huis, uw aanvoer- en retourleiding ligt op 0,5~1m diepte,
  • verhuizingen en mutaties te doorgeven (klik), en
  • storingen op 0900-HYDRECO te melden wanneer deze zich voor doen.

Heeft u aanvullende thermostaten per ruimte? Vervang dan ook tijdig de batterijen.

Storing

Heeft u een storing en weet u zich geen raad? Stelt u dan de vraag of er nog warmtapwater uit de kraan of douche komt. Heeft u nog wél warmtapwater, dan heeft u wellicht een storing in uw vloerverwarmingssysteem. Het is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar om het vloerverwarmingssysteem te onderhouden.

Geeft de warmtepomp een storing aan? Bel dan gerust met onze storingslijn: 0900-HYDRECO. Dit nummer is dag en nacht beschikbaar. Houd uw SLHE-nummer bij de hand (zie sticker op de warmtepomp). Onze telefonisten stellen u enkele vragen om u gericht te kunnen helpen. Vervolgens neemt onze servicepartner van der Heijden Klimaattechniek contact met u op om de storing te verhelpen.

 

 

Praktische informatie

De centrale kamerthermostaat

 De centrale hoofdthermostaat.
Heeft u extra ruimtethermostaten in huis? Let dan juist NIET op deze centrale thermostaat, deze is dan alleen aanwezig voor de noodzakelijke ruimtemetingen. Het instellen van de temperatuur kan in dit geval alleen op de extra thermostaten!

beknopte handleiding - standaard instellingen

 

WPF warmtepomp (fase 1)

 Type WPF warmtepomp.
Woningen van fase 1 op o.a. de Diodehof, Anodehof, Persglashof en Beeldbuisring zijn met het type WPF uitgerust.

standaard instellingen

 

WPC warmtepomp (fase 2 & 3)

Type WPC warmtepomp.
Woningen van fase 2 & 3 op o.a. op de Fosforstraat, Conusstraat, Halvemaanstraat, Beeldbuisring, Pixelhof, Getterhof, Kathodelaan en Elburglaan en zijn met het type WPC uitgerust.

standaard instellingen 

 

 Warmtemeter

De warmtemeter.
De meter telt de afgenomen hoeveelheid warmte en koude. Benieuwd naar uw meterstand? Rol door de actuele meterstanden door op de groene play-toets op de meter te drukken: getal E1 geeft de meterstand warmte in gigajoule (GJ). De meterstand koude wordt niet weergegeven.

 

Warmtapwatermeter

De warmtapwatermeter.
De warmtapwatermeter telt de afgenomen hoeveelheid warmtapwater in kubieke meter, m³. Ook deze meter is bij de warmtepomp te vinden.

 

 

Handige documenten

  1. 2018 Voorbeeldfactuur strijp R, Eindhoven
    .pdf file (220,92 KB)
    16 apr 2018

Werkzaamheden

Maandag 2 juli kunnen er 'bron min'-storingen op de warmtepomp verschijnen. Door werkzaamheden elders in de wijk is de collectieve wijkinstallatie niet paraat waardoor er geen warmte en koude aan de warmtepomp geleverd kan worden.

Mocht u deze 'bron min' storingen aan het einde van de middag nog op de warmtepomp zien, dan kunt u contact opnemen met onze storingslijn 0900-HYDRECO.

Dank voor uw begrip.

Handige links