Deze Algemene Voorwaarden Warmtelevering zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Hydreco B.V. met kleinverbruikers voor de levering en transport van warmte, koude en warm tapwater.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zoeken aansluiting bij de Algemene Voorwaarden zoals die zijn opgesteld naar aanleiding van het overleg tussen de vereniging van woningcorporaties, de Consumentenbond en de Woonbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER.

De Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 december 2020. Ten opzichte van voorgaande versie is artikel 22 gewijzigd. De ACM publiceert het tarievenbesluit in december. De wijziging in de algemene voorwaarden maakt het mogelijk eventuele tariefaanpassingen per 1 januari in te laten gaan.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Voorgaande versie.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten