Onze aardbodem vormt het fundament waarop de organisatie van Hydreco is gebouwd. Wij leveren u duurzame koude en/of warmte uit de watervoerende lagen van de aardbodem. Op deze manier dragen we, samen met u, bij aan de overheidsdoelstelling van een klimaatneutraal Nederland.

Van haalbaarheidsonderzoek tot exploitatie

Vanaf het moment dat u wilt weten of een KWO-installatie voor uw gebouw of project haalbaar is, biedt Hydreco u toegevoegde waarde. Wij begeleiden haalbaarheidsonderzoeken en geven inzicht in uw energiebehoefte. Omdat het realiseren en beheren van een bodemenergiesysteem vraagt om vakkundigheid, nemen wij vaak het gehele ontwikkelingsproces voor onze rekening. Ook de exploitatie van het systeem kunt u aan ons uitbesteden. We streven ernaar om het systeem gedurende tientallen jaren te beheren en exploiteren.

We monitoren de systemen, sturen bij en zorgen voor het gewenste rendement. Ten slotte worden ook administratieve verplichtingen en rapportages voor vergunningen door onze experts verzorgd. Wij voelen ons echt verantwoordelijk; door onze brede aanpak en betrokkenheid bent u verzekerd van optimale resultaten.

U wilt een bodemenergiesysteem? Steek er vooral geen energie in!

Prestatieafspraken

Hydreco gaat bij elk project uit van duurzame ontwikkeling en toepassing van bodemenergie. We zijn toegewijd en investeren graag in projecten. Veel opdrachtgevers kiezen voor een samenwerkingsverband waarbij het geïnstalleerde systeem deels of geheel eigendom wordt van Hydreco. In zo’n constructie laat u de zorg voor het systeem over aan specialisten. U als klant betaalt enkel voor de geleverde prestatie. Uw pand beschikt over een duurzaam energielabel en heeft bovendien een aangenaam klimaat.

Expert in bodemenergiesystemen

Hydreco heeft meer dan honderd jaar ervaring met grondwaterbeheer en de ontwikkeling van ondergrondse infrastructuur. Bij boorwerkzaamheden maken wij gebruik van duurzame boortechnieken en gerenommeerde boorfirma’s.

Kennisnetwerken

Omdat Hydreco veel waarde hecht aan kennisdeling zijn wij lid van BodemenergieNL.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten