Duurzaamheid is voor ons geen vastomlijnde, opzichzelfstaande ambitie, maar loopt als een groene draad door ons werk heen. Hydreco is een pionier in duurzame energieoplossingen en helpt bedrijven hun duurzaamheidsdoelen te bereiken door partner te zijn voor de lange termijn. Samen met onze klanten bouwen we aan een groenere toekomst. Dit lukt alleen als we duurzaamheid breed verankeren binnen de organisatie. In ons MVO jaarverslag tonen we aan dat we als organisatie blijven werken aan een ijzersterk MVO-beleid.

People

Hydreco is een van de drie dochterondernemingen van Hydrocare. Bij Hydrocare werkt een bijzondere groep mensen. Stuk voor stuk bevlogen professionals. Vooral onze combinatie van kennis en ervaring in de watertechniek, energietechniek, automatisering, installatietechniek en laboratoriumtechniek is uniek. We geloven dat wij het verschil kunnen gaan maken in de water- en energietransitie.

Planet

Komend decennium is een radicale verandering in water- en energiegebruik nodig om de toekomst zeker te stellen. We zullen bewuster omgaan met onze bronnen. Onze diensten mogen geen afbreuk doen aan het milieu. Hydreco streeft naar een evenwichtige bodembalans en toont in alles wat ze doet respect voor de planeet. Ook willen we gedurende onze bedrijfsvoering zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoten.

Profit

Hydreco heeft bij meerdere klanten aangetoond dat gebouwen zonder aardgas kunnen worden verwarmd. Het volledig gasvrij maken van gebouwen draagt direct bij aan de economische effecten en de duurzaamheidsdoelstellingen op gebouwen. Hydreco streeft naar energielevering met minder CO2-uitstoot.

MVO Prestatieladder

 

Sinds 2023 is Hydrocare gecertificeerd op niveau 3 van de MVO Prestatieladder. Dit is een certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het biedt een leidraad voor het invoeren en toepassen van een MVO-managementsysteem. Het maakt onze inspanningen op het gebied van MVO aantoonbaar en effectief, zoals ook terug te zien in onze MVO doelstellingen. We zijn trots op deze certificering en zullen blijven werken aan een ijzersterk MVO-beleid.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten