09-07-2024

Bewust duurzaam ondernemen met het Groen Certificaat

Hydreco maakt de bewuste keuze om energie te kiezen die afkomstig is van een duurzame bron. Het Groen Certificaat bewijst dat alle ingekochte energie 100% aantoonbaar duurzaam is en alleen voor Hydreco opgewekt.

Garantie groene energie

Om energie te kunnen leveren is elektriciteit nodig. Om aan de verwachtingen van klanten te voldoen en duurzaamheidsdoelen te realiseren, heeft Hydreco een raamovereenkomst met een partij die elektriciteit inkoopt. Door een extra vergoeding per kilowattuur te betalen, wordt gegarandeerd dat de verbruikte energie volledig groen is en afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie.

Groen Certificaat

Hoewel de meeste energie in Nederland nog steeds afkomstig is van gas, kolen en kernenergie, eist Hydreco dat de hoeveelheid elektriciteit die ze verbruikt volledig duurzaam wordt opgewekt. Dit betekent dat de energieleverancier moet kunnen aantonen dat de volledige hoeveelheid verbruikte stroom duurzaam is geproduceerd. In 2023 heeft Hydreco in totaal 1912 MWh elektriciteit verbruikt. Het Groen Certificaat bevestigt dat 100% van dit verbruik is opgewekt met behulp van Europese wind. Bij de opwekking van groene energie worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komen er vrijwel geen vervuilende stoffen vrij.

Betrouwbaarheid en certificering

Klanten van Hydreco, die ook steeds meer waarde hechten aan duurzaam ondernemen, vragen vaak naar het Groen Certificaat. Dit certificaat draagt namelijk bij in hun eigen duurzaamheidsdoelen en versterkt de gezamenlijke inzet voor een duurzame toekomst. Het Groen Certificaat past dan ook volledig bij waar Hydreco voor staat:

• Hydreco wil als leverancier voldoen aan de duurzaamheidsdoelen van klanten.
• Hydreco is sinds 2023 gecertificeerd op niveau 3 van de MVO-prestatieladder.
• WKO is de meest duurzame oplossing voor het opwekken van warmte en koude voor gebouwen. Dit wil Hydreco breder trekken dan alleen het systeem.

“Als duurzaam bedrijf moet je niet alleen duurzaam handelen, maar dit ook uitdragen. Dat doen we op meerdere niveaus, waaronder onze energie-inkoop. We betalen er meer voor, maar dragen daarmee wel bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus Stephan Gommers, bedrijfsleider bij Hydreco.

Positieve bijdrage aan het klimaat

Hydreco voorkomt op jaarlijkse basis behoorlijk wat luchtvervuiling. Wanneer er gebruik zou worden gemaakt van grijze energie zouden er 53.154 bomen moeten worden geplant om de CO₂-uitstoot te compenseren. Door bewust te kiezen voor 100% duurzame energie wordt dit teruggebracht naar nul.

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten