15-08-2023

Onafhankelijk van gas met duurzame energie uit waterwinning

Voor kantorenpark Diepenvoorde aan de A2/A67 bij Eindhoven realiseert Hydreco een innovatieve energievoorziening met duurzame energie uit waterwinning: het Energie Uitwisseling Station (kortweg EUS). In dit station wordt thermische energie onttrokken aan opgepompt ruwwater, waarmee de levering van duurzame én comfortabele energie voor de kantoorgebouwen van Diepenvoorde een feit is. Bovendien voldoen de gebruikers van EUS ook nog eens aan de toekomstige energieverplichtingen voor gebouwen.

Waalre Diepenvoorde

Energie uit de ruwwaterleiding

De oorspronkelijke WKO-installatie in het kantorenpark, gerealiseerd en geëxploiteerd door een andere partij dan Hydreco, voldeed niet meer. Ook het realiseren van een nieuw WKO- systeem was op deze locatie juridisch niet mogelijk. Toch wilde men de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen niet loslaten en is er actief gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Brabant Water en Hydreco vonden de oplossing vervolgens in de ruwwaterleiding, die precies langs het project loopt. Ruwwater is het opgepompte water dat nog niet behandeld is om als drinkwater te gebruiken.

Continuïteit in beschikbaarheid

Na onderzoek bleek het mogelijk te zijn om de warmte-inhoud van de ruwwaterleiding te gebruiken voor de verwarming en koeling van de kantoorgebouwen. Er is vervolgens een omloop (bypass) aan de bestaande ruwwaterleiding gekoppeld en in die omloop een warmtewisselaar geplaatst. In de aangesloten gebouwen is een warmtepomp geïnstalleerd. Een slimme oplossing, omdat sprake is van hele hoge doorstroom in een ruwwaterleiding. Wanneer je hier warmte of koude uithaalt, is de temperatuurstijging en daling van de ruwwaterleiding nagenoeg nihil, namelijk rond de 0,5 graden Celsius. Met als grote voordeel het bijna onbeperkte vermogen waarmee je kunt verwarmen of koelen. De officiële naam voor dit systeem is TED: Thermische Energie uit Drinkwater. Met de TED heb je een leiding met water dat continu blijft stromen, waardoor je nooit te maken hebt met een maximale capaciteit wat je aan warmte of koude uit een bron kunt halen. Hier is dus sprake van continuïteit in beschikbaarheid.

Toekomstbestendigheid gebouwen

Enkel de gebouwen die destijds op het WKO-systeem waren aangesloten maken nu gebruik van dit innovatieve systeem. Op dit moment levert Hydreco 500 kilowatt en de capaciteit is 1,5 megawatt (3 keer zoveel). Dit betekent dat er mogelijkheden zijn om nieuwe en renovatieprojecten op dit bestaande systeem aan te sluiten om zo, als het gaat om het koelen en verwarmen, op tijd te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor gebouwen. Wachten loont in dit geval niet. Met de huidige gasprijzen is het namelijk rendabel om aansluiting te overwegen. Het gebruik van gas voor gebouwverwarming wordt elk jaar stapsgewijs verlaagd tot deze conventionele verwarmingsmethode in 2050 niet meer is toegestaan. Dan moeten gebouweigenaren een alternatieve manier hebben om hun gebouw te verwarmen. Duurzame energie uit waterwinning is een goed en duurzaam alternatief voor gas en airco’s.

Duurzaam zonder bronnen

De investering voor aansluiting op EUS is te overzien, zeker met de huidige kosten om gebouwen te voorzien van warmte en koude. Enerzijds moeten er leidingen van en naar het gebouw komen die zorgdragen voor de warmte-uitwisseling. Anderzijds moet er een warmtepomp komen om de warmte uit het ruwwater op te waarderen tot voldoende warmte voor gebouwverwarming. Hoe groot deze is, is afhankelijk van de omvang van het gebouw. Relatief weinig impact tegenover veel voordelen. Naast het opwekken van duurzame energie, waarmee het gebouw voldoet aan de toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen, zijn er geen bronnen nodig. Bovendien is er geen sprake van maximaal te benutten capaciteit. Met dit systeem blijft het water continu stromen. Wat tevens als voordeel heeft dat grote hoeveelheden warmte kunnen worden getransporteerd, zelfs naar gebouwen die kilometers verder naast de waterleiding liggen.

Toepasbaar op meer plekken

Hydreco heeft EUS ontwikkeld voor kantorenpark Diepenvoorde. Er zijn echter nog heel veel andere plekken in Noord-Brabant waar duurzame energie uit waterwinning toepasbaar is. Wilt u weten of EUS geschikt is voor uw gebied of gebouw? Neem voor advies dan contact op met Hydreco.

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten