18-04-2018

Hydreco gaat Strijp-S voorzien van warmte en koude

Park Strijp Energie (PSE) en Hydreco zijn in het voorjaar van 2018 overeengekomen dat Hydreco de levering van duurzame energie aan afnemers op Strijp-S overneemt van PSE. Hydreco was al beheerder van het Sanergy-systeem (bodemenergiesysteem), maar gaat nu ook de warmte- en koudelevering voor haar rekening nemen.

Als specialist in de toepassing van bodemenergie denkt Hydreco de energielevering aan de gebouwen nog verder te kunnen optimaliseren.

Afnemers van duurzame energie

Afnemers van de duurzame warmte en koude zijn het Klokgebouw, Natlab, (V)MBO school St. Lucas, de bedrijfsverzamelgebouwen op Strijp-S en 276 particulieren, die in de woontorens van Trudo wonen. In de toekomst komen daar nog vier nieuw te ontwikkelen grote gebouwen bij. Hiermee wordt de capaciteit van het Sanergy-systeem verder benut.

Monumentale panden

Een aantal van de genoemde gebouwen heeft het label ‘monumentaal’. Het komt niet vaak voor dat dergelijke panden voorzien worden van duurzame energie. Ook hier was dat een uitdaging. Vanwege het monumentale karakter mocht de oude raampartij aan de voorzijde niet worden vervangen. Er is toen gekozen voor een combinatie van hogetemperatuurverwarming uit het stadsverwarmingsnet en lagetemperatuurverwarming uit het Sanergy-systeem. Onder de oude raampartijen zaten radiatoren en werd vloerverwarming toegepast.

Duurzame energielevering gecombineerd met bodemsanering
Er zijn meer bijzonderheden, die de energie-voorziening op Strijp-S kenmerken. Zo combineert het Sanergy-systeem warmte- en koudelevering met bodemsanering. Van oudsher zit er vervuiling in de bodem onder Strijp-S. Het Sanergy-systeem zorgt ervoor dat de vervuiling op zijn plek blijft. Door grondwater aan de randen van het gebied te onttrekken en meer centraal te infiltreren, wordt de verontreiniging verdund en is de verwachting dat de afbraak van de verontreiniging versneld wordt. Naast het leveren van warmte en koude wordt Hydreco in de nieuwe situatie ook verantwoordelijk voor deze recirculatie van het grondwater.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten