27-08-2013

Praktische tips om prestaties van KWO-installaties te verbeteren

Meer comfort en hogere energiebesparingen. Die winst wilden twintig KWO-beheerders behalen op de informatiemiddag van Hydreco op 27 augustus 2013. De aanwezige gebouw- en technisch beheerders reageerden enthousiast op de praktische en haalbare tips om meer uit hun koude- en warmteopslaginstallatie (KWO) te halen.

Namens Hydreco koppelde Mike Schraven technische informatie aan een evidence-based practice van Cultureel Centrum ’t Spectrum in Schijndel. Zo kregen de aanwezigen heldere en praktische handvatten om zelf de prestaties van het eigen systeem te verbeteren.

Drie vuistregels

Tijdens deze informatiemiddag speelde Hydreco in op vragen uit het werkveld. Uit eerder onderzoek bleek dat veel KWO-beheerders onvoldoende zicht hebben op hun KWO-systeem. Daardoor komt het regelmatig voor dat een KWO-systeem niet het rendement of comfort oplevert dat aanvankelijk verwacht werd. Hydreco formuleerde drie vuistregels voor een optimaal beheer van een KWO-installatie:

1. Geef het systeem de tijd om in balans te komen.
Het duurt gemiddeld twee jaar voordat een KWO-installatie een optimale balans heeft bereikt. In deze beginperiode is het belangrijk om het systeem goed te monitoren en bij te stellen.

2. Blijf het systeem monitoren en finetunen.
Door periodiek te monitoren is iedere KWO-installatie te optimaliseren. Een gebouwbeheersysteem (GBS) is daarbij de spil om periodiek – en zelfs dagelijks – informatie te verzamelen en te analyseren. Zo ligt er een prima basis om het systeem tijdig en goed bij te sturen.
Is de KWO-installatie uitgerust met voldoende meetapparatuur? Dan levert het systeem een schat aan informatie op. Juist een goed zicht op het functioneren van de installatie, brengt verbeterpunten aan het licht.

3. Overzicht geeft inzicht.
Stel aan de hand van alle geregistreerde maandgetallen een meerjarenenergiebalans op. Zo ontstaat een totaaloverzicht en wordt duidelijk hoe het KWO-systeem functioneerde in een bepaalde periode.

Vijf gouden tips

Omdat elk systeem in een andere omgeving en onder verschillende omstandigheden functioneert, is het belangrijk om elke KWO-installatie individueel te beheren en bij te sturen. Toch zijn er vijf gouden tips die gelden voor het beheer van elk KWO-systeem:

1. Zorg voor betrouwbare registratiegegevens.
Veel gebruikers zien de rapportage-eisen van de KWO-vergunning als een blok aan het been, terwijl het juist een waardevolle bron is voor dataverzameling. Vergunningsrapportages lopen meestal over een kalenderjaar. Maak daarnaast ook een jaarrapportage die loopt van 1 oktober tot 30 september. Zo maak je in één oogopslag zowel de gegevens van de winter- als de zomerperiode inzichtelijk. Daarnaast biedt een maandrapportage een handig overzicht om het systeem snel en goed bij te sturen. Ook andere gegevens zijn belangrijk voor de analyse, zoals het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp en het gasverbruik van cv-ketels (pieklast) bij een bivalent systeem. Als je op deze manier met je registratie en rapportage omgaat, voldoe je aan de eisen die de vergunningverlener (de provincie) stelt, en heb je meteen waardevolle input voor het maken van eigen analyses en rapportages.
Registreer alle energieverbruiken – zowel thermische als elektrische energie – in een uniforme eenheid, zoals kWh. En zorg voor een meer dan volledig registratiesysteem, zodat bij storingen of uitval het verzamelen van data doorgaat. Dataverzameling en – analyse zijn namelijk het fundament om de KWO-prestaties te verbeteren!

2. Pas gebruiksvriendelijke regelapparatuur toe.
Voldoende inzicht is de basis voor het optimaliseren van een KWO. Daarvoor is gebruiksvriendelijke regelapparatuur nodig. Zorg voor goede en geijkte energiemeters met logfunctionaliteit, en installeer ze op de juiste plek. Daarnaast is het belangrijk om te beschikken over een gebouwbeheersysteem (GBS) waarmee de KWO op afstand toegankelijk is. Dit maakt dat je op ieder gewenst moment en vanaf elke locatie kunt zien hoe het systeem functioneert en of dit naar wens is.

3. Zorg voor overzicht in het totale energiesysteem.
Vaak zijn de beheersystemen van de KWO en van het gebouwgebonden klimaatsysteem gescheiden. Hierdoor kan er discussie ontstaan over waar de fout in het systeem zit. Breng het beheer van de regeltechniek van het totale systeem (bronnen én gebouwgebonden klimaatsysteem) onder bij één persoon of partij met voldoende kennis en ervaring. Zo wordt het KWO-systeem maximaal benut.

4. Stuur op een eigen strategie.
Elke organisatie heeft specifieke eisen als het gaat om klimaatbeheersing. Cultureel Centrum ’t Spectrum wil bezoekers ook tijdens piekdruktes comfort bieden, zoals ’s avonds en in het weekend. Ziekenhuizen zijn juist dag en nacht, het hele jaar door, afhankelijk van een goed en gezond binnenklimaat. Terwijl een gemiddeld kantoor juist gebaat is bij een goed klimaat tijdens werkuren. Daarom is het belangrijk dat elke organisatie een eigen KWO-strategie opstelt en daarop stuurt.

5. Onderwerp uw systeem van tijd tot tijd aan een second opinion.
Door de prestaties van het KWO-systeem periodiek te laten analyseren door een deskundige, weet u of u op de goede weg zit en of er nog meer winst te behalen is. Een onafhankelijke professional zet de prestaties van de installatie af tegen de gewenste prestaties en tegen vergelijkbare systemen in de markt. Daarmee wordt snel inzichtelijk in welke stap van het proces verbeteringen noodzakelijk en haalbaar zijn.

Uit eigen praktijk

Theorie inzichtelijk maken met praktijkvoorbeelden: daarin zat de meerwaarde van de informatiemiddag van Hydreco. Zo werd er een realtime demonstratie gegeven van de monitoring van de KWO-installatie van Cultureel Centrum ’t Spectrum. Daardoor kregen de aanwezige gebouw- en technisch beheerders heel concreet inzicht in de besproken materie. Zo werd via het GBS zichtbaar dat de bronnen koude leverden die via het distributiesysteem naar de naregelingen en de centrale luchtbehandeling getransporteerd wordt om het gebouw te koelen. Bedrijfsleider Hans Fassbender legde kort en bondig uit dat hij flinke kostenbesparingen had gerealiseerd doordat hij dankzij de optimalisatie van het KWO-systeem aanzienlijk minder gas had verstookt. Sterker nog: door te starten met een gegevensanalyse werd pas inzichtelijk dat ’t Spectrum veel meer gas verstookte dan gewenst. De bezoekers waardeerden de bezichtiging van de KWO-installatie en maakten volop van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen over de eigen praktijk. Dankzij deze pragmatische aanpak vonden de bezoekers het een zinvolle en inspirerende informatiemiddag.

Uw eigen KWO-prestaties verbeteren?

Dan is de gratis informatiemiddag van Hydreco ook interessant voor u. Bekijk hier alvast de diapresentatie of meld u direct aan om een uitnodiging te ontvangen via info@hydreco.nl. Wilt u liever meteen aan de slag? Dan kan Hydreco door een Analyse van de Prestaties van uw KWO (APK) het functioneren van uw systeem terdege analyseren, vergelijken met de benchmark en desgewenst beheren.

*Vaak wordt ook gesproken over een WKO-systeem. Een KWO-systeem en een WKO-systeem zijn exact hetzelfde. De afkorting KWO wordt vaak gebruikt als de nadruk op Koude ligt en WKO als de nadruk op Warmte ligt. Hydreco geeft de voorkeur aan KWO, omdat op de Koude de grootste energiewinst te behalen is. Er zijn energiebesparingen mogelijk tot wel 80% ten opzichte van conventioneel koelen.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten