04-04-2023

Toekomstbestendige gebouwen met duurzaam WKO-systeem

Nederland heeft grote klimaatambities. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn verminderd ten opzichte van 1990, als opstap naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Het beleid is gericht op de verduurzaming van de vijf sectoren: elektriciteit, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en landbouw & landgebruik.

Exploitatiemedewerker

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie: “Onze ambitie is helder: we willen uiterlijk in 2050 leven in een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland. We zullen op een fundamenteel andere manier moeten produceren, consumeren, reizen, wonen en energie opwekken. De keuzes die daarvoor nodig zijn, moeten nu worden gemaakt.”

Verduurzaming van gebouwen

Hoewel de ambities op dit gebied gericht zijn op meerdere thema’s, richten we ons in dit artikel op de verduurzaming van gebouwen in het algemeen. Er zijn verschillende manieren om te verduurzamen. Veel organisaties staan nu voor het vraagstuk of de verduurzaming kan worden gerealiseerd door middel van aanpassingen of dat opnieuw realiseren een slimmere optie is. Gebouwen die wat ouder zijn voldoen namelijk niet aan de gestelde eisen, waardoor ingrijpende en kostbare aanpassingen noodzakelijk zijn. Soms loont het dan om te kiezen voor een nieuw en duurzaam gebouw dat volledig aan de eisen voldoet.

Het advies is dan om in ieder geval te kijken naar de mogelijkheden op het gebied van duurzaam koelen en verwarmen. Dat kan met Warmte Koude Opslag (WKO) in combinatie met een warmtepomp. WKO is een betrouwbare energiebron, duurzaam, zuinig en comfortabel. Wij noemen het liever KWO, omdat met het grondwater (in Nederland circa 8-14 graden) in combinatie met een bronpomp, gebouwen geheel passief kunnen worden gekoeld. Hierdoor kan worden bespaard op primaire (fossiele) energie en het draagt bij aan CO2-reductie. Binnen het kader van de huidige klimaatverandering wordt de koelvraag ook steeds belangrijker.

Wat is WKO?

WKO (warmte- en koudeopslag) is een duurzame energievorm, waarbij energie uit het gebouw en/of de omgeving opgeslagen wordt in de bodem. Aan het systeem wordt een warmtepomp gekoppeld om zo de juiste temperatuur voor het gebouw te produceren. Met een WKO-systeem kan tot wel 30-50% aan verwarmingsenergie en 50 tot 80% koelingsenergie worden bespaard. Dit houdt in dat er een hoge rendementsfactor is ten opzichte van conventionele systemen. Luchtwarmtepompen kunnen in koelbedrijf deze rendementen niet halen en in verwarmingsbedrijf alleen als de buitentemperatuur voldoende is.

Hoe werkt het?

WKO werkt in een cyclus. Tijdens de koude wintermaanden wordt het gebouw verwarmd met een warmtepomp die warmte onttrekt aan het opgepompte grondwater uit de warme bron. Het grondwater koelt af en wordt vervolgens weer teruggepompt in de koude bron. In de warme zomermaanden wordt dit afgekoelde water weer opgepompt en gebruikt als koeling. Het daardoor opgewarmde water wordt weer teruggebracht in de warme bron.

Waarom kiezen gebouweigenaren voor WKO?

  1. Duurzaam: WKO maakt gebruik van koude en warmte uit een natuurlijke bron, de bodem.
  2. Toekomstbestendig: met een WKO voldoet u aan de toekomstige energieverplichtingen voor gebouwen. Het is een zuinig systeem, waarmee u een solide basis creëert voor een energieneutraal gebouw.
  3. Ontzorgen: u hoeft er geen energie in te steken, Hydreco doet dat wel voor u.
  4. Zuinig: er wordt gebruikgemaakt van eigen duurzame warmte en koude uit de bodem.
  5. Onafhankelijkheid naar behoefte: in eigen beheer of een bivalent systeem.

De rol van Hydreco in de duurzaamheidsdoelstellingen

Op weg naar een klimaatneutraal Nederland ondersteunt Hydreco bedrijven in de verduurzaming van gebouwen door duurzaam opgeslagen warmte en koude te gebruiken om te koelen en te verwarmen. Als specialist in de toepassing van bodemenergie ontzorgt Hydreco haar klanten van A tot Z. Dit betekent niet alleen het ontwerp en de realisatie, maar na oplevering ook de exploitatie, dagelijkse monitoring, het beheer en onderhoud en het behalen van optimaal rendement.

Hydreco gaat voor energiepositief. U ook? Wij helpen uw gebouw tijdig te verduurzamen om te voldoen aan de klimaatambities van 2030. Daar waar water energie brengt. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Bronnen:
Rijksoverheid
TNO
RVO

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten