Zorgcentrum Sint Franciscus, Gilze

Eind februari 2009 legde Hydreco bij Zorgcentrum Sint Franciscus twee bronnen aan van 80 meter diep. Deze zijn bedoeld om Koude en Warme op te slaan om zodoende het zorgcentrum te kunnen verwarmen en te koelen.

Het huidige gebouw waar Zorgcentrum Sint Franciscus gevestigd is, wordt gerenoveerd en er komt tevens nieuwbouw. Met het KWO-systeem zal op jaarbasis zo’n 200 ton CO2-uitstoot worden gereduceerd.

Zorgcentrum Sint Franciscus bestaat uit een verzorgingshuis met daarnaast gelegen 35 aanleunwoningen. Het biedt aan ouderen huisvesting en specifieke zorg, verpleging en begeleiding. Woonstichting Leyakkers is eigenaar van het pand te Gilze waar zorgcentrum Sint Franciscus is gevestigd en heeft gekozen voor KWO van Hydreco.

Kenmerken:

Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers
Gebouwfunctie Zorginstelling
Locatie Stedelijk gebied
Vermogen 400 kW
Broncapaciteit 50 m³/uur
Boordiepte 80 m
BVO 11.000 m²
Besparing t.o.v. conventioneel besparing aardgas 30% en 200 ton CO2 uitstoot

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten